Fuggerei. Nejstarší sociální sídliště na světě

Při svých cestách Bavorskem jsme nemohli vynechat druhé nejstarší město Německa.

Augsburg (česky hezky Augšpurk) bylo ve středověku jedním z nejzámožnějších finančních center Evropy. Zdejší bohaté obchodní rodiny – zejména Welserů a Fuggerů (!) měli svá obchodní zastoupení po celém kontinentu i mimo něj. V dějinách náboženství město sehrálo svoji roli, když tu bylo v roce 1530 zformulováno tzv. augšpurské vyznání,  jeden ze základních dokumentů luteránské víry. Zde byl také později sjednán i augšpurský mír, který kodifikoval existenci dvou náboženství – katolické víry a protestantismu. Jako významné obchodní a později průmyslové centrum Bavorska byly v Augsburgu  postaveny továrny MAG a Messerschmitt, což vedlo k tomu, že během druhé světové války bylo město hlavním cílem spojeneckého bombardování. Na konci druhé světové války tak bylo město v rozvalinách a většina historických staveb vzala za své. Velká část města tak prošla náročnou rekonstrukcí a obnovou, a i když dnes město září opět v celé svojí kráse, většina pamětihodností (znovu)vznikla právě po druhé světové válce.

Co je ovšem v tomto městě jedinečné – a to z celosvětového hlediska, je tzv. Fuggerei neboli Fuggerovo městečko, které je právem označováno jako nejstarší sociální sídliště na světě.

Toto městečko – uskupení jednoduchých domků, založil Jakob Fuger Bohatý a jeho bratři v roce 1521 jako zařízení pro nejchudší obyvatele Augsburgu. Nájem ne jeden rok činil tehdy 1 Rýnský zlatý, (což je dnes cca 0,88 euro), a tři motlitby denně  za příznivce a celou Fuggerovu rodinu.

Sídliště tvoří uzavřený komplex jednoduchých patrových domků s osmi uličkami a sedmi branami. Má vlastní kostel, zdroj vody a dokonce protiletecký kryt, který posloužil obyvatelům na konci druhé světové války, kdy byl Augsburg bombardován spojenci. Celkem je zde 140 bytů v 67 domech a mezi obyvateli Fuggerei byl např. i Franz Mozart, pradědeček  W.A.Mozarta. Dnes se mohou návštěvníci projít uličkami, prohlédnout si ukázkový byt, navštívit muzeum, krámek nebo posedět ve Fuggerei Stube, typické německé restauraci se švábskou kuchyní.

Augsburg: Fuggerei ulička sociálního sídliště

Fuggerei tvoří jednoduchý komplex domků a pravidelných uliček. Když je návštěvníků Fuggerei hodně, určitě nemají obyvatelé přízemních bytů zrovna velký klid.

Augsburg: Fuggerei ulička sociálního sídliště

Ve Fuggerei můžete navštívit ukázkový byt, který tvoří kuchyně, ložnice, obývací pokoj a prostorná koupelna. Navíc mají obyvatelé vždy na druhé straně domu malou zahrádku. Je tady všechno, co člověk k životu potřebuje.

Fuggerei je dodnes financován nadací Jakoba Fuggera a jeho koncepce platí jako příklad jiným, tedy vzor, který se nemění už více jak 500 let – nejde totiž jen o to, že obyvatelé přijímají milodary a pasivně žijí v městečku, ale sami se podílejí na správě a chodu celého Fuggerai.

V prostorách protileteckého krytu byla v roce 2008 zpřístupněna expozice, která dokumentuje dramatické události druhé světové války, kdy došlo při leteckých útocích ke zničení téměř celého Fuggerei. Díky finančním zdrojům potomkům Fugerovy rodiny bylo sídliště po válce téměř celé znovu postaveno, aby opět sloužilo svému původnímu poslání – poskytovat ubytování těm, kteří nemají na vlastní důstojné bydlení. Tato péče o chudé nebo přestárlé obyvatele města platí dodnes,  a to za stejnou cenu jako v 16.století: 1 euro ročně a tři modlitbičky za za Fuggerovu rodinu.  Aktuálně bydlí ve Fuggerově sídlišti 150 obyvatel.

Augsburg: Fuggerei, vstup do protileteckého krytu

Pro ochranu obyvatel před bombardováním byl v areálu Fuggerei vybudován protiletecký kryt. Obyvatele sice během druhé světové války ochránil, ovšem nikoliv zbytek komplexu. V roce 1945 byl téměř celý Fuggerei srovnán se zemí. Pohnuté události sociálního sídliště i města Augsburg od nástupu nacismu v Německu až po konec války ukazuje expozice zpřístupněná v části protileteckého krytu

3 komentářů

  • Môžem sa tam ubytovať som katolicka

  • David napsal:

    Dobrý den, Moniko. Jsem rád, že Vás zaujalo sídliště Fuggerei, rozhodně stojí za návštěvu. Byty jsou přednostně využívány pro seniornější obyvatele k trvalému bydlení. Některé volné prostory jsou určené pro prohlídky, domnívám se ovšem, že krátkodobé ubytování pro cizince přímo v areálu není možné. Lze ale využít nabídku stylových ubytovacích kapacit poblíž.

  • Monika napsal:

    Môžem sa tam prísť ubytovať aj dnes ? 😛

Leave a Comment