Opera na Bodamském jezeře

Bregenzer Festspiele 2013

Jako milovníci opery, a nebojím se říci také milovníci velkolepých show, jsme se v létě vypravili na událost, která je z hlediska divadelní produkce ojedinělá. Bylo to představení opery Kouzelná flétna W.A.Mozarta inscenované přímo na východním cípů Bodamského jezera v rakouském Bregenz, tedy na největší vodní scéně na světě.

Rakouský hudební festival má dlouholetou tradici, již v roce 1946 se v Bregenzu konalo první hudební představení. Představení na jezeře – Spiel auf dem See se konají pravidelně od 80.let minulého století spolu s postupným vybudováním moderního amfiteátru. Operní, ale také operetní a muzikálová představení na Bodensee se v Bregenzu konají pouze jeden měsíc v roce, a to na přelomu července a srpna, kdy je nestálejší počasí. Monumentální Festivalové divadlo (Festspielhaus) je rozdělen na venkovní část, které pojme 7000 diváků  a vnitřní část, kde se během roku konají koncerty, nebo v případě nepříznivého počasí je inscenace přenesena z jezera dovnitř, (ovšem pro omezený počet diváků, záleží na výši ceny vstupenky!).

Každé představení na jezeře je pečlivě a do detailu připraveno. Jeviště pro letošní Kouzelnou flétnu bylo postaveno na sto devatenácti pilotech, dlouhé je čtyřicet tři metrů a široké čtyřicet jedna metrů. Kolem scény i uvnitř pódia, které má tvar krunýře želvy, jsou zabudovány desítky reproduktorů, které v reálném čase představení přenášejí hudební doprovod ze sálu Festspielhausu, kde je umístěn orchestr, dirigent a sbor.  Sólisté jsou vybaveni mikroporty a celý tento zvukový systém tvoří jedinečný dojem reality prostorového zvuku.

Ano, nejde vždy tolik o výkony pěvců, které jsou ovšem naprosto profesionální, nebo nuance tónu hrajícího orchestru, ale jde především o impozantní show, mimořádný zážitek atakující naše smysly, rozehrávající hravý zážitek z jedinečného dojmu umocněného pohledem na nekonečné jezero sevřené majestátními Alpami na pozadí.

Bregenzer Festspiele 2013. W.A.Mozart: Kouzelná flétna

Bregenz 2013: Scéna Mozartovy opery Kouzelná flétna působí přes den trochu pouťově, s příchodem tmy se ovšem všechno rázem změní! Výhodou také je, že si návštěvníci představení mohou během odpoledne „vyzkoušet“ svá místa nebo si s průvodcem prohlédnout technické zázemí scény.

Tento rok představení režíroval David Pountney, který je zároveň od roku 2003 uměleckým ředitelem letního festivalu. Pountney pojal kouzelnou flétnu jako bizarní fantasy příběh podtržený dynamickou výpravou a kostýmy Marie-Jeanne Lecca. V některých částech by pravověrní milovníci Mozartových oper ani nepoznali, že se dívají na Kouzelnou flétnu. Na jezeře jezdí pohřební lodě, lidé padají do vody a opět se vynořují, čerti létají ve vzduchu, střílejí se rachejtle, planou ohně a čas od času tu a tam něco vybuchne. Celá scéna s příchodem tmy se stává více dramatickou – trojici obřích dvacet sedm metrů vysokých draků svítí oči, z rozevřených tlam chrlí oblaka dýmu a na jejich hlavách křepčí čertíci oblečení v přiléhavých kožených oblecích. Na krunýři želvy, mezi obřími stébly trávy se pohybují gigantické loutky mytických jezdců na dracích nebo přerostlých nemluvňat. A mezi tím Papagena vyskakuje z vajíčka nebo se mění v ošklivou bábu tlačící vozík plný nádobí. Zdá se vám to všechno bláznivé? Nám určitě také, pokud bychom nebyli přímo na místě. Podívejte se na videa, snad něco z té ďábelsky ujeté podívané zachytíte.

Sborové části nazpíval Pražský filharmonický sbor řízený Lukášem Vasilkem.

Bregenzer Festspiele si v roce 2008 také „zahrál“ v jedné scéně filmu Quantum of Solage. Neohrožený agent James Bond pronásleduje do Rakouska Dominica Greena,  šéfa ekologické organizace Greene Planet. Během představení opery G.Pucciniho Tosca se strhne přestřelka, ve které je zastřelen bodyguard poradce ministra a Bond z představení prchá.

Rubrika: Cesty

Napsat komentář