Kinderdijk

Při cestách Nizozemskem nám v každém hotelu říkali, „Jo, jo, to je sice hezký, ale není to nic proti Kinderdijku…“, nebo“ A to jste ještě neviděli Kinderdijk“. Co to, sakra, znamená? Příručka nakonec vydala svědectví: Kinderdijk je slavná skupina devatenácti (!) větrných mlýnů u soutoku řek Noord a Lek v provincii Zuid-Holland v západním Nizozemsku. Toto největší seskupení větrných mlýnů v zemi bylo postupně vybudováno v letech 1722 – 1761 a sloužilo k odčerpávání vody z Alblasserwaardu. Počet mlýnů narůstal, protože bylo zapotřebí stále více nových odvodňovacích nádrží, aby bylo možné zvládnout výškový rozdíl způsobený pozvolným poklesem půdy.

Dnes ovšem mlýny svému původnímu záměru neslouží, jsou pouze turistickou atrakcí, i když se v létě o sobotách roztočí a ukážou, co dovedou.

Vetrniky0F

Mlýny, kam se podíváš. Doslova mlýn vedle mlýnu,,,

Mezi mlýny jsme se plavili na loďce po řece Lek a mohli jsme obdivovat tyto pitoreskní stavby po obou stranách břehu. Některé mlýny využívají místní obyvatelé jako neobvyklé rekreační chaty, v jenom z nich je zřízeno muzeum o historii mlýnů a čerpání vody. Život v mlýnu nebyla žádná selanka, kromě neustálého hluku od masivního systému převodů, táhel a kol, byly prostory pro obyvatele značně stísněné – ač se zdají mlýny z venku jako docela veliké, uvnitř je prostoru poskrovnu. A když jsme viděli, že v jediném mlýně žila početná rodina s mnoha dětmi, rychle jsme spěchali na vzduch. Tam jsme se cítili o poznání volněji, i když nám tentokrát počasí moc nepřálo…

 KInderdijkské mlýny jsou na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Vetrniky_detail0F

Balancoval jsem na loďce, aby byl záběr dokonalý. Všude kolem samé větrné mlýny…

Leave a Comment