Motor, který nás pohání: pravda o lidské motivaci

Některá témata můžete zkoumat hodně dlouho, různě je převracet, analyzovat a rozebírat, a přesto vás vždycky něco nového překvapí. Kupříkladu motivace. Pěkná řádka manažerů, vedoucích, ale i učitelů, rodičů, vychovatelů, marketérů, designérů a dalších profesí se pídí po tom, co jejich podřízené, žáky, zákazníky atd. vlastně motivuje. A pořád to vypadá, že to příliš jasné není. Vzhledem k tomu, že motivace je moje oblíbené téma, nedá mi to, abych se krátce nezmínil o člověku, jehož názory a postoje mě velmi ovlivnily.

Daniel H. Pink bývá označován za jednoho z nejvýznamnějších myslitelů 21.století. A jsem přesvědčen, že právem. Jeho závěry o proměnách lidské práce v 21.století, (kniha Úplně nová mysl), a hlavně velice jasný a přitom praktický a chytrý pohled na lidskou motivaci, (kniha Pohon), ho řadí mezi úspěšné autory, kteří jsou schopni svými myšlenkami ovlivnit velké množství lidí. Vybral jsem Pinkovo video z TEDu, kde ve svém vystoupení ukazuje rozdíl mezi tzv. vnitřní a vnější motivací, (známou jako „cukr a bič“). Že vnitřní motivace má větší tah a sílu je každému asi jasné, přesto ve většině firem, vzdělávacích ústavech, státních zřízeních, i v rodinách převažuje používání vnější motivace, tedy klasicky – pokud tohle a tohle uděláš, budeš odměněn; pokud to neuděláš, budeš potrestán. Jak ukazují praktické výzkumy a konec konců i lidské dějiny, tento přístup není efektivní a také dlouhodobě udržitelný. Vnější motivace má více záporů než kladů a její využití je značně omezené, přesto většina populace tento způsob stále využívá. Ostatně, podívejte se na Pinkovo vystoupení.

Daniel H.Pink je novinář, řečník, konzultant, autor několika bestsellerů a bloger (viz jeho stránky www.danpink.cz). V češtině vyšly jeho dvě knihy Úplně nová mysl a Pohon.  Pink se ve své práci zaměřuje především na principy podnikání v 21.století a nové technologie. Žije se svojí rodinou ve Washingtonu.

Podobné příspěvky

Leave a Comment